HOME6.15
SAT
">

HOME6.15
SAT

富山サンダーバーズ

富山サンダーバーズ

守山市民球場
滋賀県

試合中止